Název projektu: Obnova rybníka v PR Malá Strana

Trvání projektu: 2013–2014
Finanční zdroje: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
Celkové náklady: 920 000 Kč
Lokalizace území: Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou, Horní Maxov
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: KV + MV AQUA, Realizace stavby: Jostav, s.r.o., Technický dozor stavebníka: Ing. Petr Dobrovský

Důvodem realizace byla záchrana přírodní rezervace Malá Strana a obnova historického vodního díla Malostranského rybníka (1922), který nebyl nijak hospodářsky využíván a vlivem absence udržovacích prací postupně chátral, až došlo v roce 2012 k úplnému vymizení vody ze zdrže vlivem dožilého výpustního zařízení. Tím byla ohrožena vzácná mokřadní flora (všivec bahenní, zdrojovka potoční) a fauna (střevle potoční), které jsou přímo závislé na ustálené hladině vody v rybníce.

Cíl projektu:

Hlavním cílem obnovy rybníka byla oprava technických objektů rybníka včetně odpadního koryta a provedení částečného odbahnění zdrže v objemu 400 m3 vytěžených sedimentů za účelem zachování významného biotopu pro zvláště chráněné druhy.

Realizovaná opatření:

  • odbahnění nádrže
  • oprava spárování hráze
  • oprava odpadního koryta od přelivu
  • oprava výpustného zařízení – rekonstrukce šoupatkového uzávěru výpusti
  • kácení stromů a mýcení křovin
Obnova rybníka v PR Malá Strana.
Obnova rybníka v PR Malá Strana.
Obnova rybníka v PR Malá Strana.
Obnova rybníka v PR Malá Strana.
Obnova rybníka v PR Malá Strana.