Projektový manažer / projektová manažerka (80)

Oddělení projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 4. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací

Krajinný ekolog / krajinná ekoložka (1402)

Oddělení obecné ochrany přírody

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 04. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Krajinný ekolog/krajinná ekoložka (1519)

Oddělení péče o terestrické ekosystémy

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 17. 4. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Finanční manažer/manažerka dotací (1410)

Oddělení ekonomické administrace dotací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 7. 4. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu Podpůrné schéma OPŽP, a to nejdéle do 31. 12. 2029).
Více informací