Název projektu: Vytvoření infrastruktury pro eko-turismus v jednom zambijském národním parku s cílem zlepšení místní ekonomiky, snížení chudoby na venkově a zlepšení podmínek ochrany přírody – studie proveditelnosti

Logo České rozvojové agentury. Logo Česká republika pomáhá.​​​​​​​
Tento projekt byl podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Číslo projektu: PP-2019-087-FO-33210
Místo realizace: Zambie
Program: Česká rozvojová agentura - Vysílání expertů
Zdroj financování: Projekt je 100 % financován z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR, prostřednictvím programu Vysílání expertů České rozvojové agentury.
Celkový rozpočet: 378 543 Kč
Doba trvání projektu: 06/2019-10/2019
Hlavní partner projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Partneři projektu:

  • Česká zemědělská univerzita
  • Ministry of Tourism and Arts of the Republic of Zambia

Cíle a náplň projektu:

Hlavním účelem projektu je vypracování studie proveditelnosti projektu pro realizaci projektu ve vybraném zambijském národním parku s cílem podpořit pomocí ekoturistické infrastruktury hospodářskou prosperitu místního obyvatelstva, přispět k rozvoji venkova a zlepšit stav a výhled životního a přírodního prostředí v jedné z prioritních zemí z hlediska zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Současně se může podílet i na preventivním omezení nekontrolované masové hospodářské emigrace v místních komunitách a zlepšit péči o biologickou rozmanitost a udržitelné využívání jejích složek. Hlavní ekoturistická infrastruktura bude sloužit jako opěrný bod environmentální edukace místních dětí a mládeže a také by mohla zároveň sloužit jako opěrný bod základní zdravotnické pomoci.

Konkrétní aktivity projektu:

Studie proveditelnosti vybere nejvhodnější oblast pro realizaci rozvoje ekoturistické infrastruktury na základě SWOT analýzy zjištěné během studijní cesty expertů do Zambie a na základě prověření dostupných ekologických a socioekonomických informací. Pro analýzu byly vybrány tři národní parky: Národní park Kafue, Národní park Sioma Ngwezi a Národní park Lower Zambezi. Studie proveditelnosti též navrhuje nejvhodnější formy a aktivity pro realizaci projektu rozvoje návštěvnické infrastruktury v národním parku včetně organizačního a ekonomického zajištění.

Výstupy projektu:

Implementation and Development of Eco-tourism Infrastructure in One Zambian National Park Aiming at Improvement of Local Economic Prosperity, Reduction of Countryside´s Poverty nad Improvement in the Conservation of Natural Environment (Feasibility Study).

Kontakt:

Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí Oddělení projektů s mezinárodní účastí