Krajinný ekolog / ekoložka (982)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

Správa CHKO Žďárské vrchy
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Havlíčkův Brod
Lhůta pro podání žádosti do: 26. 4. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu SDO II, nejdéle do 30. 9. 2023) s možností prodloužení dle realizace nového projektu.
Více informací

Pracovník / pracovnice ochrany přírody a krajiny (1186)

Oddělení Správa CHKO Třeboňsko

Jižní Čechy
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Třeboň
Lhůta pro podání žádosti do: 14. 4. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou po dobu trvání Integrovaného projektu LIFE (nejdéle do 31. prosince 2025).
Více informací

Projektový manažer / projektová manažerka (80)

Oddělení projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 4. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací

Krajinný ekolog / krajinná ekoložka (1402)

Oddělení obecné ochrany přírody

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 04. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Krajinný ekolog/krajinná ekoložka (1519)

Oddělení péče o terestrické ekosystémy

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 17. 4. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Finanční manažer/manažerka dotací (1410)

Oddělení ekonomické administrace dotací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 7. 4. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu Podpůrné schéma OPŽP, a to nejdéle do 31. 12. 2029).
Více informací