Naše publikace

Publikace, které Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala, lze najít v katalogu naší knihovny. Kromě odborných publikací jsou zde též osvětové publikace nebo regionální publikace a periodika jako např. Bohemia Centralis, Natura Pragensis, Arnika a další. Mnoho z nich je k dispozici ke stažení zdarma.

Přejít do katalogu knihovny

Časopis Ochrana přírody

Časopis Ochrana přírody

Vychází od roku 1946. Obsahuje odborné články pro pracovníky v ochraně přírody, vědecko-výzkumných institucí, pedagogy a další zájemce o naši přírodu. Ročně 6 čísel a jedno speciální v anglickém jazyce.

Přejít na stránky časopisu

Metodiky AOPK ČR

Metodiky AOPK ČR

Metodiky AOPK ČR popisují doporučené postupy při realizaci činností péče o přírodu a krajinu.

Více

Časopis Příroda

Časopis Příroda - obálka

Recenzovaný odborný časopis, který vychází od roku 1994.

Více

Atlasy rozšíření

Atlasy rozšíření

Edice atlasů rozšíření vybraných skupin živočichů na území České republiky.

Více

Bohemia Centralis

Bohemia Centralis

Regionální sborník vědeckých a odborných článků pro střední Čechy

Katalog knihovny AOPK ČR

Ročenky AOPK ČR

Ročenky AOPK ČR

Ročenky detailně shrnují činnost AOPK ČR v daném roce a prezentují nejdůležitější projekty a události.

Více

DL průvodce po CHKO

DL průvodce po CHKO

Edice tištěných průvodců po chráněných krajinných oblastech je určená pro širokou veřejnost. Seznamuje s hlavními fenomény dané CHKO a ukazuje, kam se vydat na výlet.

Více