Stráž přírody ustanovují dle zákona o ochraně přírody a krajiny ( § 81) a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. (§ 20) správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a krajské úřady.

Na správách národních parků v ČR je vždy zaměstnáno několik profesionálních strážců, kteří stráž přírody vykonávají jako součást pracovní náplně svého zaměstnání (v jejich případě na 100 %). Na AOPK ČR a krajských úřadech profesionální strážci až na naprosté výjimky nejsou, ale AOPK ČR má několik desítek zaměstnanců, kteří jsou ustanoveni strážci jako vedlejší činnost v náplni práce. Kromě těchto profesionálů je stráž přírody zajišťována dobrovolnými členy stráže přírody. Ti vykonávají stráž ve svém volném čase a nejsou za ni nijak placení, přesto musejí splnit podmínky, které zákon pro ustanovení členem stráže stanovuje. Dobrovolní strážci mají úplně stejná práva jako profesionální strážci. Členové stráže přírody jsou vybaveni služebním odznakem stráže a průkazem strážce nebo zpravodaje. Jako součást oděvu by měli mít nášivku s nápisem STRÁŽCE nebo STRÁŽ PŘÍRODY a nášivku se znakem CHKO nebo logem AOPK ČR.

Stráž přírody dohlíží v terénu na dodržování zákona o ochraně přírody a může např. zjišťovat totožnost osob nebo udělit blokovou pokutu. Nejčastěji však strážci návštěvníkům přírody poskytují informace o chráněném území či chráněných druzích, případně vysvětlují pravidla chování nutná pro zachování zdravé přírody.

Strážce přírody je oprávněn k následujícím úkonům:

  • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
  • ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
  • vstupovat na cizí pozemky
  • zadržet ke zjištění totožnosti osobu podezřelou z porušování předpisů o ochraně přírody a krajiny; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout
  • požadovat pomoc nebo součinnost policie
  • pozastavit rušivou činnost
  • zastavovat vozidla či obytné přívěsy, u kterých je podezření z porušení zákazu vjezdu

Vážní zájemci o dobrovolnou práci ve stráži přírody jsou vítaní. Svůj zájem můžete oznámit na konkrétním ustanovujícím úřadě, tedy správě národního parku, regionálním pracovišti AOPK ČR nebo krajském úřadě. Zájemci v rámci CHKO Beskydy se můžou hlásit na e-mail beskydy@nature.cz, případně jiri.lehky@nature.cz.

Osvětě o stráži přírody pro veřejnost se věnují stránky malystrazce.cz.