Území chráněné krajinné oblasti Beskydy je od počátku 20. století jedno z nejnavštěvovanějších chráněných území v České republice.

Podle odhadů vycházejících z dat monitoringu návštěvnosti v terénu, údajů o návštěvnosti muzeí, informačních center apod. CHKO Beskydy ročně navštíví okolo 6,5 milionů lidí z České republiky, Slovenska i Polska. Návštěvníků je mnoho a jsou v podstatě všude. Někteří v horách navíc nerespektují ani základní pravidla pohybu v přírodě, a tak narůstá i znečišťování frekventovaných turistických tras. Mladé pohoří se strmými svahy také láká adrenalinové sportovce a neustále sílí tlak na prolomování klidových zón hromadnými sportovními akcemi. S pohybem velkého množství lidí je úzce spjata eroze extrémně zatížených tras ve svažitém terénu a neustálé rozšiřování chodníků či vytváření nových pěšin (zkratek), z nichž mnohé vedou přes maloplošná zvláště chráněná území (Lysá hora, Smrk, aj.). Proto udržujeme návštěvnickou infrastrukturu pomáhající usměrňovat návštěvníky a chránit tak cennou přírodu.

Turistická trasa technikou štětování.
Stabilizace turistické trasy technikou štětování při hranici NPR Mazák pod vrcholem Lysé hory.

V rámci CHKO Beskydy není návštěvnost rozložena rovnoměrně a turisticky nejvíce přetížená místa najdeme zejména v její severní části (Lysá hora, Bílá, Pustevny, Radhošť, Velký Javorník, Prašivá, Javorový), ale i na jihu (Pulčín, Kohútka). To však vedlo k živelnému přesouvání turistů z přetížených vrcholů na dosud málo zatížené hory (Smrk, Velký Polom) a tento trend zesílil zejména v době koronavirové krize v roce 2020. Na několika zájmových lokalitách ochrany přírody je prováděno sčítání pomocí tzv. pyroelektrických senzorů a na většině z nich je patrný neustálý nárůst návštěvnosti. Nejdéle toto sčítání probíhá na Lysé hoře, a to už od r. 2009. Královna Beskyd má také nejvyšší návštěvnost v rámci celé CHKO (odhady jsou 400 - 450 000 návštěvníků ročně) a není den, kdy by přes čidlo na Lysou horu nikdo neprošel. 

Návštěvníci mířící na Pustevny v zimě.
Beskydské Pustevny ve výšce 1 000 m n. m. a patří k turisticky nejvyhledávanějším místům v Beskydech.

Vysoká návštěvnost je doprovázena také komplikacemi v dopravě. Návštěvníci totiž stále častěji mezi dopravními prostředky upřednostňují osobní automobily, pro které není v podhůří dostatek místa. A tak je řidiči zaparkují, kde se dá. Často i bez ohledu na místní obyvatele či lesní hospodáře. Mnohdy je ale čeká pokuta za nepovolený vjezd či špatné parkování. Kam můžete v rámci CHKO Beskydy vjíždět a kde parkovat si přečtěte zde 

Vše, co potřebujete vědět před návštěvou CHKO Beskydy, naleznete v sekci Upozornění pro návštěvníky

Chcete se o CHKO Beskydy dozvědět více? Navštivte naše informační středisko v Dolní Lomné

Pro území CHKO Beskydy zpracováváme s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Beskydy