Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Beskydy je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO.

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy  Příloha č. 1 - Kategorizace sídel

Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy na území chráněné krajinné oblasti učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz.

Stavíte a nevíte, na koho se obrátit?

Působnost pracovníků stavební agendy a kontakty na ně si můžete dle obcí najít na seznamu

​​​​​​​Skleněný zabiják

V posledních letech se v rámci moderní architektury začalo sklo uplatňovat jako jeden z nejoblíbenějších materiálů u stavby budov, zastávek MHD, protihlukových stěn atd., a to na stále větších plochách. Avšak sklo a jim podobné materiály (průhledné, zrcadlící) jsou v ČR příčinou smrti pro asi 1 milión ptáků ročně. Více informací o tom, proč jsou skla pro ptáky tak nebezpečná, jak můžete pomoci a proč v rámci zabezpeční 1 silueta dravce opravdu nestačí se dočtete na webových stránkách České společnosti ornitologické, nebo se můžete podívat na dokument Okřídlení sousedé: Ptáci a skla. Najdete tam také pozvánky na semináře k této problematice.

Zásady, jak správně navrhnout dům bezpečný i pro ptáky.

Světelné znečištění

Tma je v noci stav přirozený, stejně jako světlo ve dne. Velká část živočichů je aktivní v noci. Dnešní způsob využití elektřiny přináší problém nadměrného svícení, které vážně narušuje přirozené životní prostředí a chování živočichů i rostlin. Z tohoto důvodu by měla být ochrana nočního prostředí samozřejmou součástí managementu nejen chráněných území. Na tuto problematiku upozorňují i oblasti tmavé oblohy - i v Beskydech jednu přeshraniční máme již od roku 2013. Od 1. 3. 2023 je platná i nová technická norma ČSN 36 0459 – Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Více se o ní můžeze dozvědět na stránkách svetelneznecisteni.cz.

Příručka správného osvětlování