null Zemřel botanik a ochránce přírody Josef Janeček

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Zemřel botanik a ochránce přírody Josef Janeček

5. 4. 2024

Na konci března nás opustil náš přítel, kolega a dlouholetý člen Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti RNDr. Josef Janeček, CSc.

Jako botanik polyhistor, zabývající se genetikou, molekulární biologií, fyziologií, ekologií i ochranou rostlin a jejich stanovišť, působil například v Ostravském muzeu, na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Olomouci, Šlechtitelské stanici Hladké Životice a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, především v CHKO Beskydy. V Beskydech se až do posledních let věnoval monitoringu endemita západních Karpat - oměje tuhého moravského (Aconitum firmum subsp. moravicum), o kterém píše v nedávno publikovaném čísle časopisu Živa.

Josef Janeček