null Záchranné bariéry na Šancích

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Záchranné bariéry na Šancích

5. 4. 2024

V březnu byly instalovány dočasné záchranné bariéry podél silnice 1/56 u vodní nádrže Šance. Zamezují tomu, aby migrující obojživelníci hynuli pod koly aut.

V roce 2023 zde bylo napočítáno 500 přejetých skokanů a ropuch. Proto jsme se v roce 2024 rozhodli migrující žáby ochránit. Speciální folie instalované u pravé krajnice vozovky mají délku 1500 metrů a jejich správné umístění a samotný transfer realizuje firma Soprea agilis s. r. o., která se na tyto aktivity specializuje. Zábrany zde budou zachytávat obojživelníky jdoucí se rozmnožit do přehrady minimálně do konce dubna.

Věříme, že toto opatření přispěje k zachování populací obojživelníků ve vodní nádrži Šance. Bez obojživelníků mohou naše vodní ekosystémy přijít o významné živočichy nejen pro fungování přirozených procesů, ale také pro nás - žáby jsou významným predátorem komárů, muchniček, much a dalšího "otravného" hmyzu.

Autor fotografií: V. Tomášek

záchranné bariéry Šance
zábrany
zábrany
správná instalace zábran je klíčová
ropucha obecná
skokan hnědý