null K pralesu Mionší až v srpnu

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

K pralesu Mionší až v srpnu

7. 6. 2024

Na naučnou stezku k nejznámějšímu beskydskému pralesu se letos můžete s průvodcem vydat až od 1. srpna.

Začátkem června byli možná někteří návštěvníci údolí Lomné na Jablunkovsku zklamáni, že nemohou vyrazit na kdysi oblíbenou trasu k pralesu Mionší. Obecní úřad Dolní Lomná, na žádost a po dohodě s AOPK ČR „posunul“ začátek provozu na stezce do poloviny prázdnin.
„Situace v horní části trasy, kde stezka prochází po hranici pralesa, byla na jaře velmi podobné té loňské. Opět popadané suché stromy a potvrzená přítomnost tetřeva hlušce. Proto jsme obci navrhli buď zrušení stezky, nebo alespoň posunutí návštěvnické sezóny na mimohnízdní období. Dohodli jsme se na opakování loňského modelu, tedy pozdějším startu sezóny. Zároveň by se na jaře „zkrácená“ sezóna mohla posunout „do podzimu“ – tedy do konce září“, uvedl vedoucí Správy CHKO Beskydy Jiří Lehký.

Tetřev hlušec získal jméno podle chování jeho kohoutů, kteří v době toku nevnímají své okolí a jsou jakoby „hluší“. Intenzivní lesnictví vyhubilo tetřeva na většině území a kromě Šumavy u nás žije již jen v CHKO Beskydy, kde je ale mimořádně vzácný. Pro přežití potřebuje staré smrkové porosty s bohatým podrostem a dostatek klidu, protože je na rušení velmi citlivý.

Národní přírodní rezervace Mionší chrání největší zachovalý jedlobukový prales u nás. Přísná ochrana tohoto území má kořeny již v roce 1895 a vstup mimo značené trasy je zde zakázán. Vstup na naučnou stezku Mionší, která vede po jeho okraji, je od roku 2015 možný jen s průvodcovskou službou, kterou zajišťuje obec Dolní Lomná.
Více info o naučné stezce najdete na stránkách obce Dolní Lomná.