null Dotace na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Dotace na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

1. 4. 2024

Na co, jak a kdy žádat o dotaci na ochranu ovcí, koz a skotu?

Letos jaro přišlo dříve a pastevní sezóna už pomalu začíná. V rámci evropského dotačního titulu Operační program Životní prostředí (OPŽP) 2021 - 2027 je pro chovatele stále k dispozici podpora na lepší zabezpečení stád hospodářských zvířat.

Preventivní opatření jsou dnes zejména v příhraničních oblastech ČR už téměř nutností. Tato opatření mohou být až ze 100 % hrazena z OPŽP, aktivity 1.6.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů. K žádosti je nutné mít projektovou dokumentaci včetně příloh a potřebná vyjádření příslušných úřadů. U chovatelů podnikajících v zemědělské prvovýrobě je podmínkou mít elektronický podpis, neboť žádosti bude Státní fond Životního prostředí přijímat přes monitorovací systém. K veškerým úkonům však mohou chovatelé někoho pověřit a udělit mu plnou moc. Projektem navržené zabezpečení hospodářských zvířat musí být dle aktuálního znění standardu Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem a přímé výdaje min. 50 000 Kč bez DPH. Chovatelé, kteří nepodnikají, mohou o dotaci žádat u Agentury ochrany přírody a krajiny. Více informací najdete na stránkách dotace.nature.cz.

Krátké shrnutí základních faktů k dotaci si můžete přečíst na stránce navratvlku.cz. Ve fotogalerii níže můžete vidět příklady věcí, které se dají z dotace pořídit.

Autorka fotografií: M. Běčáková

ovce za síťovým elektrickým ohradníkem 1
ovce za síťovým elektrickým ohradníkem 2

Síťový elektrický ohradník.

branka k ohradníku

Branka k elektrickému ohradníku.

zdroj napájení el. ohradníku

Zdroj k napájení elektrického ohradníku.

pastevečtí psi

Pastevečtí psi plemene Rumunský ovčák Bucovina k hlídání ovcí při pastvě.

víceřadé přenosné oplocení el. ohradníku

Víceřadé přenosné oplocení elektrického ohradníku.