null Memorandum LIFE Lužnice

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Memorandum LIFE Lužnice
Jihočeský kraj, Povodí Vltavy, s. p., ČZU v Praze, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. a Biologické centrum AV, v. v. i., HBU - Memorandum o přípravě a realizaci projektu s názvem LIFE Lužnice 6. 12. 2022