Odborná skupina pro vodní ekosystémy

Tato odborná pracovní a poradní skupina AOPK ČR se zaměřuje především na koncepční a metodickou činnost v oblasti ochrany vodních ekosystémů a vodního hospodářství v souvislosti s uplatňováním potřeb ochrany přírody.

Hlavní náplní odborné skupiny jsou:

  • příprava nebo připomínkování strategických dokumentů a metodik, které řeší nebo mají dopad na ochranu vodních ekosystémů a problematiku vodního režimu v krajině,
  • připomínkování a posuzování vybraných studií, záměrů a projektů, u kterých je předpoklad realizace AOPK ČR,
  • vyjadřování ke způsobu hospodaření a k zajišťování povinností AOPK ČR na rybnících, na kterých má tato organizace právo hospodařit,
  • blíže je činnost upravována na základě ročních plánů činnosti.

Členové odborné skupiny:

Ing. Tomáš Just (předseda), AOPK ČR, RP Střední Čechy
RNDr. Kateřina Kujanová, Ph.D. (tajemník), AOPK ČR, ústředí, Odd. péče o vodní ekosystémy
​​​​​​​Ing. Pavel Marek, AOPK ČR, ústředí, Odd. projektů OPŽP
Ing. Vlastimil Peřina, AOPK, ČR, RP Východní Čechy
Ing. Václav Hlaváč, AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy
​​​​​​​Ing. Marcela Hausvaterová, AOPK ČR, RP Východní Čechy
​​​​​​​Ing. Olga Žerníčková, AOPK ČR, RP Olomoucko
Ing. Jan Koutný, Ph.D., AOPK ČR, RP Olomoucko
​​​​​​​Ing. Petr Šandor, AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty
​​​​​​​Ing. Filip Šipan, AOPK ČR, RP Jižní Čechy
​​​​​​​Mgr. Kateřina Burianová, AOPK ČR, RP Jižní Čechy
​​​​​​​Ing. Petr Koutný, AOPK ČR, RP Jižní Morava
​​​​​​​Ing. Zdeněk Myslík, AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les

Kontakt:

RNDr. Kateřina Kujanová, Ph.D.
tajemnice odborné skupiny