Odborná skupina pro územní systém ekologické stability

Odborná skupina pro územní systémy ekologické stability (ÚSES) vznikla za účelem řešení problematiky a koordinace postupu AOPK ČR v oblasti ÚSES. Byla zřízena Organizačním opatřením ředitele AOPK ČR č. 53 dne 25. 6. 2008.

Hlavní činnosti odborné skupiny:

  • utváření metodických pokynů v oblasti vymezování a realizace ÚSES a v péči o skladebné části ÚSES
  • příprava podkladů k problematice ÚSES v rámci tvorby legislativních předpisů
  • hodnocení výstupů, zpracování a využití získaných dat ÚSES
  • začlenění ÚSES do příslušných mezinárodních aktivit

Členové odborné skupiny:

Ing. Václav Hlaváč (dočasně pověřen funkcí předsedy) 
Mgr. Ingrid Forczek (tajemník)
Ing. Petr Bauer
RNDr. Miroslav Hátle, CSc.
Ing. Václav Hlaváč
Mgr. Jan Klečka, Ph.D. 
Mgr. Jaromír Kosejk
Ing. Markéta Kavková
Mgr. Jan Kyselka
RNDr. Jan Plesník, CSc.
Mgr. Ondřej Tomášek
Ing. Eva Voženílková

Kontakt:

Mgr. Ingrid Forczek
tajemnice odborné skupiny