Odborná skupina pro práci s veřejností

Odborná skupina pro práci s veřejností je poradním orgánem ředitele AOPK ČR. Její činnost byla po změně organizační struktury AOPK ČR obnovena v únoru roku 2016.

Cíle odborné skupiny:

  • připravovat podklady a návrhy pro strategická rozhodnutí ředitele AOPK ČR v oblasti koncepčního přístupu AOPK ČR při práci s veřejností se zohledněním aktuálního stavu a trendů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO),
  • zaujímat stanoviska k přístupu k práci s veřejností jako formy naplňování cílů ochrany přírody a krajiny s ohledem na sjednocující prvky,
  • iniciovat vytváření metodických materiálů a postupů pro jednotné použití při práci s cílovými skupinami veřejnosti,
  • podporovat a udržovat konstruktivní vztahy s partnery pro jednotlivé aktivity práce s veřejností.

Hlavní úkoly odborné skupiny:

  • vyhodnocování účinnosti Rámcové strategie práce s veřejností AOPK ČR a podle potřeby předkládání návrhů na její aktualizaci,
  • posuzování návrhů Akčních plánů a iniciativní připomínkování dalších návrhů, zejména při stanovování prioritních opatření na jednotlivé roky,
  • posuzování přístupu k problematice práce s veřejností uvnitř organizace a s dalšími partnery a spolupracujícími subjekty z pohledu koncepčních a sjednocujících postupů,
  • analýza zkušeností a dobré praxe v rámci jednotlivých pracovišť AOPK ČR i v rámci spolupráce s  partnery a subjekty,
  • předkládání iniciativních návrhů na metodologickou podporu práce s veřejností v AOPK ČR,
  • navrhování vznik projektových týmů pro konkrétní oblasti práce s veřejnosti.

Členové odborné skupiny: 

Jaroslav Obermajer (vedoucí), AOPK ČR, RP Střední Čechy
Květa Černohlávková (tajemník), AOPK ČR, Odd. práce s veřejností
Tomáš Růžička, AOPK ČR, Samostatný odbor vnějších vztahů
Karolína Šůlová, AOPK ČR, Odd. práce s veřejností
Jana Fischerová, AOPK ČR,  RP Střední Čechy Správa CHKO Brdy
Jiří Matuška, AOPK ČR, RP Jižní Morava
Tomáš Peckert, AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les
Josef Rusňák, AOPK ČR, RP Východní Čechy
Petr Šaj, AOPK ČR, RP Olomoucko Správa CHKO Jeseníky
Lenka Šoltysová, AOPK ČR, Odd. práce s veřejností
Ondřej Vítek, AOPK ČR, Odbor zvláštní ochrany přírody, Odd. CHKO
​​​​​​​Lucie Záhorová, AOPK ČR, Odd. práce s veřejností

Externí členové:

Leoš Štefka
​​​​​​​Petr Kříž

Kontakt:

PhDr. Květa Černohlávková
tajemnice odborné skupiny