Odborná skupina pro invazní a nepůvodní druhy

Tato skupina byla zřízena Organizačním opatřením ředitele č. 83 v roce 2021. Mezi její hlavní cíle patří předkládání návrhů koncepční a metodické činnosti v oblasti invazních a nepůvodních druhů, zajištění souladu činností souvisejících s problematikou nepůvodních a invazních druhů na nadregionální úrovni a sledování aktuálního stavu a trendů v oblasti nepůvodních a invazních druhů.

Hlavní úkoly odborné skupiny:

  • přispět ke sjednocení postupů při stanovení managementu invazních a nepůvodních druhů v krajině (pěstování energetických rostlin, management invazních druhů, osvěta),
  • usnadnit a zrychlit prostupy vyplývající z nařízení Evropské komise a Rady č. 1143/2015 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů - zejména monitoring, hlášení včasných výskytů a provedení rychlé eradikační reakce,
  • spolupracovat na vytváření metodických pokynů týkajících se problematiky invazních a nepůvodních druhů.

Členové odborné skupiny:

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D. (předseda), AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les
RNDr. Tomáš Görner, Ph.D. (tajemník), AOPK ČR, Oddělení obecné ochrany přírody
Mgr. Lenka Jeřábková, AOPK ČR, Oddělení sledování stavu druhů živočichů
Mgr. Jan Lukavský, AOPK ČR, RP Správa CHKO Poodří
Ing. Jan Pergl, Ph.D., Botanický ústav AV ČR
Mgr. Tereza Rejnková, AOPK ČR, RP Jižní Čechy
Ing. Robert Stejskal, Ph.D., Správa NP Podyjí
Ing. Pavel Vrána, Ph.D., Český rybářský svaz
Ing. Roman Zajíček, AOPK ČR, RP Jižní Morava

Kontakt:

RNDr. Tomáš Görner, Ph.D.
tajemník odborné skupiny