Odborná skupina pro řešení problematiky dopravní a energetické infrastruktury

​​​​​​​Tato odborná skupina byla zřízena Organizačním opatřením ředitele AOPK ČR č. 65 dne 14. 9. 2011.

Hlavní předměty činnosti:

  • navrhovat metodické postupy a hodnocení záměrů spojených s fragmentací krajiny dopravními stavbami a přímou mortalitou fauny dopravním (zejména silničním a železničním) provozem,
  • ​​​​​​​navrhovat metodické postupy pro sledování a hodnocení linek elektrického vedení z hlediska bezpečnosti pro ptáky a posuzování stávajících a nových technologií vč. spolupráce při jejich vývoji,
  • poskytovat metodickou podporu a konzultace jednotlivých záměrů pro regionální pracoviště AOPK ČR.

Podle požadavku pracovišť AOPK ČR se skupina bude zabývat i dalšími problémy souvisejícími s dopady energetické a dopravní infrastruktury. Činnost odborné skupiny je kontinuální a není časově ohraničena, schází se podle potřeby.

Členové odborné skupiny:

Ing. Václav Hlaváč (předseda), AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy
RNDr. Jitka Uhlíková (tajemnice), Ph.D., AOPK ČR, Odd. zvláštní druhové ochrany živočichů
Mgr. Lenka Jeřábková, AOPK ČR, Odd. sledování stavu druhů živočichů
Mgr. Lenka Tomášková, AOPK ČR, Odd. zvláštní druhové ochrany živočichů
RNDr. Martin Strnad, AOPK ČR, Odd. zvláštní druhové ochrany živočichů
Ing. Václav Tomášek, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy
RNDr. Dana Bartošová, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy
Ing. Jana Kloubcová, Ph.D., AOPK ČR, RP Jižní Čechy
Ing. Jan Šíma, Ministerstvo životního prostředí
Ing. David Fuka, Ministerstvo životního prostředí
Doc. RNDr. Petr Anděl CSc., Evernia s.r.o.
Mgr. Lukáš Viktora, Česká společnost ornitologická
Mgr. Vlasta Škorpíková, Krajský úřad Jihomoravského kraje
Petr Orel, ZO ČSOP Nový Jičín – Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy
Mgr. Miroslav Kutal, Hnutí Duha, Olomouc
Ing. Marta Černá, Ředitelství silnic a dálníc ČR

Kontakt:

RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D.
tajemnice odborné skupiny