Odborná skupina – Architektonická komise AOPK ČR

Odborná skupina – Architektonická komise AOPK ČR vznikla za účelem koordinace postupu AOPK ČR při posuzování záměrů architektonicky sporných objektů v Chráněných krajinných oblastech (dále jen „CHKO“).

Hlavní úkoly:

  1. objektivizovat postupy a minimalizovat problémy při hodnocení vlivu staveb a záměrů,
  2. odborně posuzovat sporné případy staveb a záměrů na území CHKO,
  3. spolupracovat na vytváření metodických pokynů týkajících se problematiky územního plánování, výstavby a hodnocení krajinného rázu.

Členové odborné skupiny:

Ing. Josef Rusňák (předseda), AOPK ČR, RP Východní Čechy
Ing. Vladimír Mikeš (tajemník), AOPK ČR, Oddělení ochrany krajiny
Mgr. Jaromír Kosejk, AOPK ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Ing. Hana Heinzelová, AOPK ČR, RP Východní Čechy Správa CHKO Broumovsko
Ing. arch. Kamila Žifčáková, AOPK ČR, RP Jižní Čechy Správa CHKO Blanský les
Petr Matějka, AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy
Ing. arch. Ladislav David, Projektový ateliér David
Ing. arch. František Jeřábek, Jeřábek František Architektonický atelier
Mgr. Lukáš Klouda, krajinář, poradce v oblasti ŽP
Doc. Dr. Ing. Alena Salašová, Zahradnická fakulta MENDELU
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Fakulta životního prostředí ČZU
Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze
Ing. Eliška Zimová, Löw & spol. s. r. o.
Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D., Stavební fakulta ČVUT v Praze

Kontakt:

Ing. Vladimír Mikeš
tajemník odborné komise

Složení regionálních architektonických komisí:

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Beskydy:

​​​​​​Předseda: Ing. arch. Milan Šuška
Ing. arch. Lubor Sawicki
Mgr. Jiřina Matějíčková, AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty
Tajemník (není členem): Ing. Jana Javorská, Správa CHKO Beskydy

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Bílé Karpaty:

Předseda: Ing. arch. Lubor Sawicki
Ing. arch. Milan Šuška
Ing. Jana Javorská, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy
Tajemník (není členem): Mgr. Jiřina Matějíčková, Správa CHKO Bílé Karpaty

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO České středohoří:

Předseda: Ing. arch. Vlastimil Stránský
Ing. arch. Naďa Richterová
Ing. Yveta Krátká, Národní park České Švýcarsko
Zdeňka Klenorová
Tajemník (není členem): Mgr. Jan Kyselka, Správa CHKO České středohoří

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Český les:

Předseda: Ing. arch. Zdeněk Franta
Ing. Ivan Hložek
Ing. arch. Dalibor Urbanec
Mgr. Jaromír Kosejk, AOPK ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Ing. Jindřich Horáček, PhD., AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les
RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les
Tajemník (není členem): Ing. Kamila Konášová, Správa CHKO Český les

Regionální architektonická komise RP Jižní Čechy:

Předseda: Ing. arch. Jan Stach
Ing. arch. Ondřej Meloun
Doc. Ing. arch. Jan Vaněk, Katedra zahradní a krajinné architektury, ČZU
Ing. Tereza Kubištová, AOPK ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Tajemník (není členem): Michaela Skuhrová, DiS., Správa CHKO Třeboňsko

Regionální architektonická komise RP Jižní Morava:

Předseda: Mgr. Tomáš Dohnal
Ing. arch. Ivo Kabeláč
Petr Matějka, AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy
Tajemník (není členem): Ing. Jarmila Pavlíčková, Správa CHKO Moravský kras

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj:

Předseda: Ing. arch. Pavel Prouza, PhD.
Ing. Michal Smrž, AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Ing. Jan Soukup, AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Ing. Tomáš Urban, AOPK ČR, RP Střední Čechy, Správa CHKO Český kras
Ing. arch. Kamila Hrbáčová, Oddělení památkové péče MěÚ Mělník
Ing. Vladimír Mikeš, AOPK ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Mgr. David Třešňák
Tajemník (není členem): Ing. Marta Sochůrková, Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Regionální architektonická komise RP Liberecko:

Předseda: Ing. arch. František Jeřábek
Mgr. Tereza Konvalinková, Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště Liberec
Ing. Jan Soukup, AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Tajemník (není členem): Ing. arch. Petra Rydygrová, Správa CHKO Lužické hory

Regionální architektonická komise RP Olomoucko:

Předseda: Ing. arch. Helena Salvetová
Ing. arch. Roman GaleIng. arch. Milan Dvořák
Ing. Ladislav Trčka
Mgr. Václav Osmančík, AOPK ČR, RP Správa CHKO Poodří
Tajemník (není členem): Mgr. Jakub Černoch, Správa CHKO Jeseníky

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Poodří:

Předseda: Ing. arch. Kateřina Busch
Ing. Dušan Glogar
Jana Svobodová, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy
Tajemník (není členem): Mgr. Václav Osmančík, Správa CHKO Poodří

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Slavkovský les:

Předseda: Ing. arch. Zdeněk Franta
​​​​​​​Ing. arch. Dalibor Urbanec
​​​​​​​Ing. Ivan Hložek
Mgr. Jaromír Kosejk, AOPK ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les
Ing. Jindřich Horáček, PhD., AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les
Tajemník (není členem): Ing. Jiří Sikora, Správa CHKO Slavkovský les

Regionální architektonická komise RP Střední Čechy:

Předseda: Ing. arch. Tomáš Koreček, CSc.
​​​​​​​Ing. arch. Michal Havelka
​​​​​​​Ing. arch. Jan Hubáček
​​​​​​​Mgr. Lukáš Klouda
​​​​​​​Ing. arch. Tomáš Kubal
​​​​​​​Ing. Petr Moucha, CSc.
​​​​​​​Ing. arch. Jaroslav Němec, CSc.
​​​​​​​Doc. Ing. arch. et Ing. Zuzana Pešková, PhD.
​​​​​​​Lubomíra Racková
​​​​​​​Ing. arch. Petr Vodrážka
​​​​​​​Ing. Vladimír Voldřich, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územního plánování
​​​​​​​Tajemník (není členem): Jan Mutínský, Správa CHKO Křivoklátsko

Regionální architektonická komise RP Východní Čechy:

Předseda: Ing. arch. Jan Hubáček
Jaroslav Kunčík
Ing. Jiří Urban
Ing. arch. Pavel Linhart
Ing. arch. Tomáš Koreček
Ing. arch. Iva Lánská
MgA. Viktor Vlach
Ing. arch. Alexandr Skalický
Ing. arch. Ivana Petrů
Mgr. Jakub Černoch, Správa CHKO Jeseníky
Tajemník (není členem): Ing. David Velehradský, Správa CHKO Broumovsko

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Žďárské vrchy:

Předseda:
Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Zbyněk Ryška
Doc. Ing. Alena Salašová
​​​​​​​Ing. arch. Zdeněk Sendler
Ing. Josef Rusňák, AOPK ČR, RP Východní Čechy
Tajemník (není členem): Petr Matějka, Správa CHKO Žďárské vrchy