null Výzkumný institut ochrany genofondu

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Výzkumný institut ochrany genofondu
Spolupráce na realizaci Programu péče o vlka obecného v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 25. 11. 2021 Odbor zvláštní ochrany přírody a krajiny