null Vojenské lesy a statky ČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Vojenské lesy a statky ČR
Smlouva o spolupráci při vymezování bezzásahových území v lesích mimo území vojenských újezdů a zajištění jejich monitoringu 11. 11. 2014

Vojenské lesy a statky ČR
Rámcová smlouva - spolupráce na udržení a zlepšování stavu lesa, výzkum, sledování a monitoring přírody a krajiny, propagace, osvěta a ekologická výchova, přípravy společných projektů 15. 1. 2016

Vojenské lesy a statky ČR
Dohoda na realizačním projektu - Inventarizace a značení habitatových objektů, důležitých pro lesní ekosystémy v Brdech 15. 1. 2016