null Univerzita Karlova

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Smlouva o spolupráci
Spolupráce při výzkumu a ochraně vlka obecného a medvěda hnědého. 9. 10. 2019 Odbor druhové ochrany

Dodatek č. 1 ke smlouvě spolupráci z 9. 10. 2019
Spolupráce v oblasti monitoringu, ochrany a výzkumu druhů chráněných úmluvou CITES. 26. 1. 2022 Odbor druhové ochrany

Smlouva o spolupráci
Spolupráce na ochraně vzácných a ohrožených druhů rostlin. 24. 5. 2024 Odbor druhové ochrany