null Univerzita Karlova

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Spolupráce při výzkumu a ochraně vlka obecného a medvěda hnědého 9. 10. 2019 Sekce ochrany přírody a krajiny

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Dodatek ke smluvě č. 1 - Spolupráce v oblasti monitoringu, ochrany a výzkumu drůhů chráněných úmluvou CITES 26. 1. 2022 Samostatný odbor vnějších vztahů