null Univerzita J E Purkyně

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Univerzita J. E. Purkyně
Partnerská smlouva o spolupráci při organizaci Letní školy péče o krajinu v letech 2024 – 2027. 25. 4. 2024 Samostatné oddělení vnějších vztahů