Odebírat RSS

null Strom Jana Schlossara, pamětní kámen i konference v Senátu

AOPK ČR, ústředí

Strom Jana Schlossara, pamětní kámen i konference v Senátu

10. 6. 2024

Půlstoletí od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Slavkovský les se slaví po celý rok.

V uplynulých dnech proběhly různé akce [1], další se plánují.

Oslavy začaly 28. 5. slavnostní konferencí v Senátu Parlamentu České republiky. Promluvili tu Zbyněk Linhart, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a senátoři za obvody, kde CHKO Slavkovský les leží  – Miroslav Balatka za Sokolov, Miroslav Plevný za Cheb, Věra Procházková za Karlovy Vary a dále Jiří Lehejček, náměstek ministra životního prostředí a František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Ve druhé části konference si posluchači vyslechli poutavou přednášku Jindřicha Horáčka z AOPK ČR, který Slavkovský les představil jako krajinu lesů, mokřadů, rašelinišť a vývěrů stovek minerálních pramenů a mofet. Část prezentace věnoval také začátkům ochrany území a jejím průkopníkům. Konferencí provázel Marek Eben a o hudební doprovod se postaral multižánrový soubor Epoque Quartet.

Poté byl začátkem června na Kladské odhalen pamětní kámen a zasazen strom Jana Schlossara. Jsou trvalou upomínkou na prvního vedoucího správy CHKO. Celou akci společně uspořádaly AOPK ČR a Lesy ČR, s. p., Lesní závod Kladská [2].

V pátek 7. června proběhla v Lesním mlýně v Mariánských Lázních druhá část konference s přednáškami o půlstoletí historie chráněného území, ale také o významu ochrany přírodního bohatství zdejší jedinečné krajiny. Setkání příznivců Slavkovského lesa se neslo ve slavnostním duchu, které zpestřila krátká botanická a zoologická exkurze do okolí i večerní vystoupení legendární skupiny Ivan Hlas Trio. Ještě před tím ale ředitel AOPK ČR František Pelc předal čestná uznání za přínos ochraně přírody třem významným osobnostem a nestorům slavkovské ochrany přírody: Václavu Procházkovi, Stanislavu Wieserovi a Milanu Vojtěchovi [3]. 

Další akce jsou ještě naplánované, třeba na úterý 25. června vernisáž venkovní výstavy fotografií v areálu sv. Linharta v Lázeňských lesích Karlovy Vary. Výstavu Slavkovský les v obrazech zde bude možné shlédnout až do října [4].

U příležitosti oslav výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti Slavkovský les vydala AOPK ČR výpravnou brožurku – průvodce s tipy na výlety [5].

Foto: Jana Rolková, Jakub Nebesář a archiv AOPK ČR

Poznámky:
[1] Chráněná krajinná oblast Slavkovský les byla vyhlášena 21. 6. 1974. Slavkovský les je krajinou mokřadů a pramenů v trojúhelníku proslulých západočeských lázní. Ukrývá mimořádné přírodní bohatství i netušené historické klenoty, které u nás nikde jinde nenajdete. Je krajem rozlehlých lesů a tajuplných rašelinišť, místem vývěrů stovek minerálních pramenů a mofet, územím podivuhodných Mnichovských hadců, mozaikou pestrých mokřadních luk i působivých údolí řek Teplé a Ohře.
[2] Více informací o slavnostním odhalení stromu Jana Schlossara najdete v této aktualitě
[3] Podrobné informace k setkání příznivců Slavkovského lesa byly zveřejněny před akcí na webových stránkách CHKO Slavkovský les.
[4] Pozvánku na výstavu najdete na webových stránkách CHKO Slavkovského lesa.
[5] Průvodce ve formátu DL je k dispozici v tištěné podobě nebo on-line ke stažení na webových stránkách katalogu knihovny AOPK ČR.

Marek Eben a Jindřich Horáček ze Slavkovského lesa zahajují konferenci v prostorách Valdštejnského sálu.

Konferenci v Senátu Parlamentu ČR moderoval Marek Eben. Foto Jakub Nebesář.

O hudební doprovod konference v Senátu se postaral smyčcové hudební uskupení Epoque Qartet.

O hudební doprovod se postaral Epoque Qartet. Foto Jakub Nebesář.

Slavnostní přestřižení pásky při odhalení památného kamene a stromu Jana Schlossara na Kladské.

Slavnostní přestřižení pásky. Foto Jana Rolková.

Detail památného kamene Jana Schlossara.

Pamětní kámen Jana Schlossara je umístěný na Kladské. Foto: Jana Rolková.

První hraniční cedule CHKO Slavkovský les z roku 1974.

První hraniční cedule CHKO Slavkovský les. Foto archiv AOPK ČR.