null SHOCart

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

SHOCart
Spolupráce při posuzování a úpravách navrhovaných cyklotras, případně dalších údajů v připravovaných cykloturistických mapách, vzájemná bezúplatná výměna datových sad, poskytování povinných výtisků 15. 2. 2011 Oddělení MZCHÚ