null Povodí Vltavy

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Povodí Vltavy
Dohoda o zřízení Pracovní skupiny pro součinnost státního podniku Povodí Vltavy a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 2023 Oddělení péče o vodní ekosystémy