null Povodí Moravy

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Povodí Moravy
Dohoda o zřízení Pracovní skupiny pro naplňování opatření z plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu a povodí Dyje 25. 8. 2016 Oddělení péče o vodní ekosystémy