null Povodí Labe

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Povodí Labe
Dohoda o zřízení Pracovní skupiny pro naplňování opatření z plánů oblastí povodí horního a středního Labe.... ve správě Povodí Labe s.p. 10. 10. 2016 Oddělení péče o vodní ekosystémy