null Palivový kombinát Ústí

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Palivový kombinát Ústí
Memorandum o spolupráci na identifikaci vhodných lokalit pro ekoligickou obnovu po ukončené povrchové těžbě 29. 7. 2019 Sekce ochrany přírody a krajiny