null Mendelova univerzita

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta
Smlouva o vzájemné spolupráci - stanovuje rámec spolupráce v oblastech hodnocení vitality, zdravotního stavu, provozní bezpečnosti a ohodnocování dřevin rostoucích mimo les 25. 10. 2011 Oddělení obecné ochrany přírody

Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 16. 11. 2012 Odbor monitoringu biodiverzity

Mendelova univerzita, Zahradnická fakulta
Smlouva o vzájemné spolupráci - stanovuje rámec spolupráce v oblasti průnikových témat ochrany přírody a zahradní a krajinářské architektury, ovocnictví, plánování krajiny, biotechniky krajiny 4. 6. 2013 Oddělení obecné ochrany přírody

Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta
Realizační smlouva o spolupráci - konkrétní spolupráce v oblasti posuzování péče o dřeviny rostoucí mimo les 31. 12. 2018 Odbor péče o přírodu a krajinu

Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta
Dodatek č. 1 ke smlouvě z roku 2011 o spolupráci při ochraně, výzkumu a monitoringu vlka obecného a medvěda hnědého 13. 8. 2019 Odbor zvláštní ochrany přírody

Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta
Realizační smlouva ke smlouvě o spolupráci ze dne 25. 10. 2011 16. 8. 2021 Odbor zvláštní ochrany přírody

Realizační smlouva č. 2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 25. 10. 2011
Realizační smlouva č. 2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 25. 10. 2011 – provádění výzkumu vlka obecného na území CHKO Broumovsko a CHKO Jizerské hory a rysa ostrovida na území CHKO Broumovsko a CHKO Jeseníky. 23. 5. 2022 Odbor zvláštní ochrany přírody

Realizační smlouva č. 3 ke smlouvě o spolupráci ze dne 25. 10. 2011
Realizační smlouva č. 3 ke smlouvě o spolupráci ze dne 25. 10. 2011 – zajištění telemetrického sledování handicapovaného jedince vlka obecného. 2023 Odbor zvláštní ochrany přírody

Realizační smlouva č. 4 ke smlouvě o spolupráci ze dne 25. 10. 2011
Realizační smlouva č. 4 ke smlouvě o spolupráci ze dne 25. 10. 2011 – řešení problematiky konkrétních jedinců vlka obecného, rysa ostrovida a medvěda hnědého s atypickým chováním na území, kde AOPK ČR vykonává státní správu. 2023 Odbor zvláštní ochrany přírody

Realizační smlouva č. 5 ke smlouvě o spolupráci ze dne 25. 10. 2011
Smlouva na zajištění pokračování telemetrického sledování jedince vlka obecného na území CHKO Žďárské vrchy 1/2024 Odbor druhové ochrany