null Liberecký kraj, SEK Lib. kraje a Ekocentrum Oldřichov v Hájích

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Smlouva o DP Jizerských hor
Smlouva o přípravě, realizaci a provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory "Dům přírody Jizerských hor" 17. 6. 2022 Samostatný odbor vnějších vztahů