null Lesy ČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Lesy ČR
Spolupráce při vymezování bezzásahových území v lesích a zajištění jejich monitoringu 21. 10. 2008 Oddělení CHKO

Lesy ČR
Vzájemná součinnost ve věci monitoringu biotopů organizovaného AOPK ČR na pozemcích ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR 19. 4. 2011 Odbor monitoringu biodiverzity

Lesy ČR
Rámcová dohoda o shodě na úpravě LHP 2020-2029 pro území EVL Soutok - Podluží a EVL Niva Dyje 24. 11. 2020 Sekce ochrany přírody a krajiny