null Lesy ČR a Městys Chudenice NPP Americká zahrada

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Dohoda o spolupráci NPP Americká zahrada
Dohoda o spolupráci při péči a prezentaci přírodních a kulturních hodnot národní přírodní památky Americká zahrada 13. 1. 2023 Regionální pracoviště správa CHKO Český les