null Centrum výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

CzechGlobe
Poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, prezentace a publikace výstupů projektů 24. 1. 2013 Odbor monitoringu biodiverzity