null Biolib

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Biolib.cz
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 21. 4. 2010 Odbor monitoringu biodiverzity