Ačkoli nejsme cestovní agentura, vítáme návštěvníky chráněné krajinné oblasti Blanský les

Chráněná krajinná oblast Blanský les je tradiční destinací domácího cestovního ruchu. Převažující formou jsou jednodenní rekreační aktivity, pro které je Blanský les snadno dostupným cílem jak z Českých Budějovic, tak z turisty hojně navštěvovaného Českého Krumlova. Blanský les je vhodným místem jak pro pěší turistiku, tak pro cyklistiku a v zimě (v případě dostatku sněhu) pro běžecké lyžování. Nezanedbatelná je také vodní turistika, jelikož řeka Vltava, vodácky mimořádně atraktivní, tvoří jihovýchodní hranici chráněné krajinné oblasti.

Nejvíce navštěvovanými místy v CHKO Blanský les je nepochybně vrchol hory Kletě a zřícenina hradu Dívčí Kámen (často ve spojení s keltským oppidem v Třísově). Neméně atraktivní jsou také Holašovice, výkladní skříň jihočeského selského baroka. Mezi další významné kulturní památky patří klášter ve Zlaté Koruně či zřícenina kostela paulánského kláštera na Kuklově.

Co pro návštěvníky a pro přírodu děláme?

Samozřejmě vnímáme, že cestovní ruch má na ochranu přírody v chráněné krajinné oblasti Blanský les nezanedbatelný vliv. Práce s návštěvníky a návštěvnickou infrastrukturou je proto nezbytnou součástí naší práce. Správa chráněné krajinné oblasti buduje a udržuje naučné stezky, informační panely a další prvky v terénu, vydává informační materiály a publikace, pořádá exkurze a akce pro veřejnost, prostřednictvím stráže přírody dohlíží na dodržování pravidel chování. Vydává také povolení k hromadným sportovním akcím – ty totiž není možné v chráněných územích pořádat bez omezení.

Chcete se o CHKO Blanský les dozvědět více? Navštivte naše informační středisko v Holubově.

Monitorujeme návštěvnost na nejexponovanějších místech

Nejvíce navštěvovanými místy v CHKO Blanský les je nepochybně vrchol hory Kletě a zřícenina hradu Dívčí Kámen. Na přístupových cestách k těmto místům ​​​​​​byly umístěny automatické sčítače návštěvnosti, jejichž data to potvrzují. Zatímco údaje pro Dívčí Kámen zahrnují víceméně všechny návštěvníky, pro lokalitu Kleť se jedná pouze o jednu z přístupových cest na vrchol. Na vrcholu tedy můžeme počítat s nejméně čtyřnásobným počtem návštěvníků.

Data ze sčítačů - Kleť (na trase naučné stezky a modré turistické značky), červen 2018 - prosinec 2020

Graf Dat ze sčítačů - Dívčí Kámen v období 2018 až 2020.

Data ze sčítačů - Dívčí Kámen (na červené turistické značce před hradem), duben - prosinec 2021

Graf Dat ze sčítačů - Dívčí Kámen v období 2021.