Sršeň asijská - Invazní druhy

Sršeň asijská je nebezpečný invazní druh hmyzu, který se v posledních letech šíří Evropou. V roce 2004 byla zavlečena do jihozápadní Francie se zásilkou zboží z Číny. Evropou se šíří rychle a obývá stále větší území. Potvrzených případů výskytu začalo rychle přibývat například v Neměcku a v srpnu 2023 se sršeň objevila také v Maďarsku. První pozorování sršně asijské v České republice bylo nahlášené 5. 10. 2023 v Plzni (Skvrňany).  

Sršeň asijská je o něco menší než naše sršen obecná, je tmavší a bezpečně se pozná podle žlutě zbarvených konců končetin. Je nebezpečná hlavně pro včely, které napadá v úlech. Nejúčinnějším způsobem boje proti sršni asijské je včasné nalezení a odstranění jejich hnízd. Hnízda jsou kolovitého až hruškovitého tvaru a mají vchod z boku. Nejčastěji bývají vysoko v korunách listnatých stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně i v zemi.

Více informací se dočtete v přiložených dokumentech.

Pozorování sršně asijské nebo jejich hnízd, prosíme, hlaste na e-mail: invaznidruhy@nature.cz, případně přes aplikaci Nahlaš sršeň.

 

Odkazy:

Státní veterinární správa
Informace o sršni asijské na stránkách SVS
Český svaz včelařů, z. s.
Odkazy na články a dokumenty o sršni asijské
NAJDI.JE 
Monitoring sršně asijské, občanská věda
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s.
Informace o projektu s názvem Dřív, než bude pozdě