Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.nature.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky pod doménou: https://www.nature.cz/

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:
Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))
Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)
Některé pdf soubory neobsahují strojově čitelné vrstvy
Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 2. 4. 2024

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail: webmaster@nature.cz.

Pokud potřebujete na webových stránkách pomoci s orientací, asistenci vám poskytneme na telefonním čísle 739 549 996. 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz