null Správa jeskyní ČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Správa jeskyní ČR
Smlouva o spolupráci při vydávání časopisu Ochrana přírody 7. 3. 2007 Samostatný odbor vnějších vztahů

Správa jeskyní ČR
Smlouva o spolupráci při přípravě, vybudování a provozu Domu přírody Moravského krasu a Domu přírody Českého krasu 19. 3. 2015 Samostatný odbor vnějších vztahů

Správa jeskyní ČR
Dohoda o spolupráci na zajištění provozu Domu přírody Moravského krasu 19. 3. 2015 Samostatný odbor vnějších vztahů