null Masožravé rostlině v Českém lese pomáhal Brontosaurus

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Masožravé rostlině v Českém lese pomáhal Brontosaurus

14. 6. 2024

Masožravé rostlině v Českém lese pomáhal Brontosaurus

Patnáctičlenná skupina členů Hnutí Brontosaurus vyrazila o víkendu z Prahy do chráněné krajinné oblasti Český les pomoci vzácným druhům rostlin. Dobrovolníci doputovali do zaniklé obce Pavlův Studenec, kde na louce vytvářeli plošky, které usnadní klíčení semenům tučnice obecné a všivce lesního. Odstraňovali také náletové dřeviny a mech,  které tyto cenné druhy postupně vytlačovaly. 

Tučnice patří mezi silně ohrožené druhy a daří se jí zejména v jižních a západních Čechách. V chráněné krajinné oblasti Český les roste už jen na několika málo místech. Jedním z nich je právě rašelinná louka u Pavlova Studence v pásmu bývalé železné opony. Ta ale postupně zarůstá, proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nyní podniká kroky k obnově vhodných podmínek pro tento vzácný druh.

„Loni jsme  nechali na části louky odtěžit svrchní část půdy i se zapojeným drnem. Na obnažené půdě totiž semena vzácných masožravek lépe klíčí. Letos pokračujeme na další části lokality drobnějšími zásahy, které bezplatně provedli členové Hnutí Brontosaurus,“ popisuje Markéta Kašparová z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Navázali jsme na loňskou dobrovolnickou akci v národní přírodní památce  Na požárech, kde jsme dělali podobné zásahy při péči o jinou masožravku -  rosnatku okrouhlolistou. Naše hnutí se snaží propojit dobrovolnickou práci mladých lidí se zážitky a zkušenostmi na celý život. Každoročně vyrážíme s dobrovolníky kosit orchidejové louky, sázet stromy, opravovat hrady nebo obnovovat mokřady. Právě díky spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se nám daří pomáhat na místech, kde to dává smysl. Letos slavíme 50 let péče o přírodu a krajinu, což vyvrcholí na Festivalu dobrovolnictví DORT v Telči 12.–15. září, kam zveme všechny lidi s podobným zaměřením,“ říká Jakub Hájek, předseda Regionálního centra Hnutí Brontosaurus v Praze.

 

Kontakt:

Markéta Kašparová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny,

tel.: 728 496 178, e-mail: marketa.kasparova@nature.cz     

Jakub Hájek, Regionální centrum Hnutí Brontosaurus v Praze, tel.: 728 344 633, e-mail: praha@brontosaurus.cz

​​​​​​​

Brontosauři, Markéta kašparová
brontosauři, Markéta Kašparová