null Akce v terénu, které pořádá Dům přírody Brd, si návštěvníci oblíbili

AOPK ČR? Správa CHKO Brdy

Akce v terénu, které pořádá Dům přírody Brd, si návštěvníci oblíbili

14. 6. 2024

Dům přírody Brd v létě oslaví rok od svého otevření. Lidé si do nového návštěvnického střediska hned od začátku našli cestu.

Postupně se rozšiřovala také nabídka komentovaných vycházek a exkurzí pro širokou veřejnost, skupiny a školní programy. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na tvorbě nabídky i realizaci programů s provozovatelem, jimž je obec Strašice, úzce spolupracuje. Od začátku roku zde již proběhla řada akcí.

„Duben byl ve znamení série výprav za sovím houkáním, na které jsme spolupracovali s Vojenskými lesy a statky, a která byla velice úspěšná. Proběhly celkem tři vycházky, během nichž jsme mohli pozorovat několik kulíšků a puštíků a zaslechnout sýce. Ze žádné z vycházek jsme neodešli bez přímého pozorování. Pro život sýce rousného a kulíška nejmenšího je totiž chráněná krajinná oblast Brdy jedním z nejvýznamnějších míst v českém vnitrozemí,“  vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 
 
Podobně úspěšné byly i další akce. AOPK ČR se podílela na Dni Země, který proběhl ve venkovním prostoru Domu přírody Brd, a kde představovala hlavní přednosti CHKO i důležitost pestrosti přírody. Zoologická vycházka na vojenské cvičiště Bahna zase ukázala méně tradiční prostředky ochrany přírody, a to vojenský výcvik, který území centrálních Brd v nedávné minulosti významně formoval.

„Abychom ukázali, jak je v krajině důležitá voda, pořádáme ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky exkurze k tůním, které se posledních letech vybudovaly na Padrťské pláni. Zpomalují odtok vody a rychle se staly místem, kde se rozmnožuje celá řada organismů. Jedna z exkurzí se koná už zítra, v sobotu 15. června,“ dodává Bohumil Fišer. 

AOPK ČR se na chodu Domu přírody Brd podílí také finančně. Na jeho provoz přispívá z dotačních prostředků Ministerstva životního prostředí Národního programu obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Program dům přírody je koncipován jako partnerský, podílí se na něm Agentura ochrany přírody a krajiny ĆR ve spolupráci s místními provozovateli. Na začlenění do sítě Domů přírody je třeba splnit náročná kritéria. Nyní je v provozu 15 návštěvnických a 9 menších informačních středisek v 19 chráněných krajinných oblastech a 2 maloplošných zvláště chráněných územích. Více na: https://www.dumprirody.cz/