null Skauti pomohli Křížovskému lomu

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Skauti pomohli Křížovskému lomu

20. 5. 2024

Dvacítka mladých skautů z rádcovského kurzu ČUMBRK o víkendu 18. - 19. května pomohla Křížovskému lomu.

Křížovský lom v CHKO Blaník je významnou lokalitou vzácných druhů lišejníků, v tůňce tu žije čolek velký a několik druhů plazů. Do lomu se však tlačí semenáčky dřevin, které se snaží obsadit i lomovou stěnu. A právě v těžkém terénu kamenité lomové stěny se skauti vyzbrojeni pilkami a nůžkami pustili do vyřezávání mladých břízek, osik a borovic. Odměnou za kus vykonané práce jim pak byl dobrý pocit z dobrého skutku i přehlídka zajímavých živočichů z místní přírody, které jim představili pracovníci AOPK ČR, RP Střední Čechy.

Skauti v Křížovském lomu
Skauti v Křížovském lomu
Čolek a pijavice v misce
Ruka s užovkou obojkovou
Skauti zkoumají vodní živočichy