null Naučná stezka Roudný

Naučná stezka

Roudný

  • Délka: 4,5 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: střední
Úvodní zastavení NS Roudný.

Naučná stezka byla vybudována v areálu bývalého Zlatodolu Roudný, který leží jižně od obce Zvěstov. Výchozím bodem naučné stezky je náves v obci Roudný. Roudný býval ve své době nejvýnosnějším zlatodolem Rakousko – Uherska a na lokalitě je zachována řada zajímavých míst po těžbě. Na vybraných plochách ovlivněných těžbou vznikly druhotné biotopy hostící silně a kriticky ohrožené druhy, které byly motivem vyhlášení přírodní památky Roudný.

Začátek stezky spolu s úvodním zastavením se nachází na návsi v obci Roudný přímo u autobusové zastávky. Stezka je okružní se dvěma krátkými odbočkami a návštěvník se na 15 zastaveních seznámí jak se samotnou technickou památkou (historií a fungováním zlatodolu od dob středověku až po 50. léta 20. století, kdy proběhly poslední průzkumné práce na tomto ložisku), tak živou a neživou přírodou. Součástí každého zastavení je část věnovaná dětským návštěvníkům a dětem jsou určena i interaktivní zastavení.

Upozornění: Trasa vede členitým terénem, není proto vhodná pro kola ani pro kočárky.

Další výlety:

www.snamidoprirody.cz

Galerie

NS Roudný.