null 11_NS Třísov - Dívčí Kámen - Holubov

AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

11. August

Naučná stezka Třísov - Dívčí Kámen - Holubov

  • Datum pořádání akce: 11. 8. 2024
  • Místo: ŽST Třísov
  • Typ: exkurze