null 01_Jaronínská bučina s botanikem Petrem Lepším

AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

16. dubna

Jaronínská bučina s botanikem P. Lepším

Exkurze do chráněných území v Blanském lese v rámci série POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY, POZNEJTE S NÁMI BLANSKÝ LES.

Jaronínská bučina, to jsou přirozené smíšené podhorské lesy s vzácnou faunou bezobratlých a ptáků a velkým množstvím skalních útvarů vzniklých mrazovým zvětráváním.

Na exkurzi se projdeme mimo cesty přírodní rezervací. Ukážeme si, co jsou mrazové sruby nebo balvanité sutě a co zde žije a roste. Délka exkurze 6 km (cca 3 hodiny).

Sraz v neděli 16. dubna ve 14:00 u památné lípy v Jaroníně​​​​​​​.

Potřebujete-li více informací, kontaktujte průvodce exkurzí Petra Lepšího na telefonu 731 593 304.