null AKT_pracujeme pro přírodu

Pracujeme pro přírodu

Chránit znamená pečovat

2. 6. 2022

Kromě standardní péče o přírodu jako je kosení luk, pastva, údržba dřevin, výsadba jedle a dalších se věnujeme i mimořádným opatřením.

Kromě standardních způsobů péče se věnujeme i mimořádným opatřením, na která v terénu upozorňujeme návštěvníky cedulkami s aktuálními informacemi. V současnosti provádíme taková opatření na třech místech.

​​​​​​​V přírodní památce Horní luka se jedná o podporu chráněných plazů užovek, slepýšů a ještěrek​​​​​​. Umístili jsme zde dočasně černé gumové fólie, pod kterými se mohou plazi ukrýt i vyhřát, aby pak mohli ulovit dostatek kořisti a další energii investovat do rozmnožování... Svá vejce potom plazi kladou na jiná místa líhniště jsou nejčastěji tvořena hromadou organického materiálu (jako např. štěpka, staré dřevo apod.). Hadi žijící u nás jsou velmi užiteční, jelikož likvidují hlodavčí škůdce. Rovněž není třeba se jich bát, užovky nepředstavují žádné nebezpečí a ani zmije nejsou pro zdravého člověka významným ohrožením.

V přírodní památce Výří vrch zkoušíme omezit výskyt agresivně se šířící trávy – třtiny křovištní, která vytlačuje ostatní druhy rostlin. Vyseli jsme zde proto semena kokrhele luštince, a aby nám ho srnky nesnědly, zkušební plochu jsme dočasně oplotili. Kokrhel luštinec je poloparazitická rostlina, která se svými kořínky přisaje na kořeny trav. Tím, že jim „krade“ část živin, trávy slábnou a uvolní v porostu opět místo pro další druhy – mateřídoušky nebo čičorky, které jsou živnými rostlinami pro chráněné druhy motýlů. 

​​​​​​​Od června potom zavádíme nové opatření v národní přírodní rezervaci Vyšenské kopce lesní pastvu ovcí. Cílem je prosvětlit lesní porost s hustým podrostem křovin. Nechceme porost úplně vykácet – zavádíme zde proto dočasnou pastvu ovcí ovce se zde budou pást (postupně na několika menších plochách) v průběhu června a potom znovu v září. Prosvětlení porostu je důležité pro řadu organismů – nejen rostlin, ale i hub a různých skupin bezobratlých (hlavně pro brouky a motýly). Tyto organismy nesnesou zastínění jako v hustém lese, ale nemají rády ani otevřená travnatá společenstva. V krajině nám takové světlé lesy – něco jako savana – chybí. Proto se je tady snažíme vytvořit.

Horní luka_panel