null AKT-Exkurze do přírodní rezervace Vysoká Běta

AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

Exkurze do přírodní rezervace Vysoká Běta

19. 9. 2022

POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY, POZNEJTE S NÁMI BLANSKÝ LES.

Vysoká Běta, to jsou přirozené květnaté bučiny a suťové lesy se specifickou vegetací, hmyzem a ptactvem vázaným na přestárlé porosty. Uvidíme měsíčnici vytrvalou i holuba doupňáka.

Na exkurzi s botanikem Petrem Lepším se projdeme mimo cesty přírodní rezervací, ukážeme si, co zde žije a roste. Délka exkurze 3 km (cca 2,5 hodiny).  Sejdeme se na křižovatce u hájovny Plešný v neděli 2. října ve 14:00.

Pozvánku najdete zde.