null 12_AKT_NS Granátník

AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

19. května - Naučná stezka Granátník

3. 5. 2024

Exkurze po jihovýchodním úbočí Kletě.
Pojďte s námi do přírody, poznejte s námi Blanský les!
 
Druhá z letošních exkurzí nás provede po trase naučné stezky Granátník. Přírodní, lesnická a historická naučná stezka vede po jihovýchodním úbočí Kletě. Na exkurzi uvidíme mokřady s orchidejemi, rozhlednu na Granátníku a Modrý obrázek. Dozvíte se spoustu informací o lesích, jejich obyvatelích a také něco o předválečném opevnění hranic na Českokrumlovsku.
 
Sraz na exkurzi bude v neděli 19. května ve 13:00 hodin na návsi (u autobusové zastávky) v Srníně. Délka exkurze 8,5 km (cca 4 - 5 hodin). Exkurzi povede botanička Tereza Rejnková, tel. 724 332 579.