null 08_Naučná stezka Granátník

AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

19. května

Naučná stezka Granátník

Pojďte s námi do přírody, poznejte s námi Blanský les!

Druhá z letošních exkurzí nás provede po trase naučné stezky Granátník. Přírodní, lesnická a historická naučná stezka vede po jihovýchodním úbočí Kletě. Na exkurzi uvidíme mokřady s orchidejemi, rozhlednu na Granátníku a Modrý obrázek. Dozvíte se spoustu informací o lesích, jejich obyvatelích a také něco o předválečném opevnění hranic na Českokrumlovsku.
 
Sraz na exkurzi bude v neděli 19. května ve 13:00 hodin na návsi (u autobusové zastávky) v Srníně. Délka exkurze 8,5 km (cca 4 - 5 hodin). Exkurzi povede botanička Tereza Rejnková, tel. 724 332 579.
 
Pohled z rozhledny na Granátníku. Foto Kamila Žifčáková.